Služby advokátní kanceláře

Zpět
Při výkonu naší praxe poskytujeme právní služby ve všech právních oblastech se specializací na následující oblasti:
 • Obchodní právo
  • obecné právní poradenství při činnosti obchodní společnosti
  • založení a vznik obchodních společností a související poradenství
  • nekalá soutěž
  • právo hospodářské soutěže
 • Občanské právo
  • sporná agenda vč. insolvence
  • právo nemovitostí a developerská činnost
  • rodinné právo
  • uplatnění náhrady škody a nemajetkové újmy
 • Pracovní právo
  • komplexní právní poradenství zaměstnavatele i zaměstnance
  • sepis pracovních smluv a interních směrnic
  • ukončení pracovněprávních vztahů
 • Trestní právo
  • zastupování obviněného v trestním řízení
  • uplatnění škody a nemateriální újmy v trestním řízení
 • Právo nemovitostí a bytové právo
  • Poskytujeme právní pomoc: nájemníkům, pronajímatelům, vlastníkům bytů a jiných nemovitostí.
  • Připravíme Vás na: koupi či prodeji nemovitosti; schůzi SVJ; členskou schůzi bytového družstva.
  • Navrhneme řešení: sousedských, nájemních, a družstevních sporů.
  • Zajistíme, že o Vaše peníze nepřijdete navrhneme vhodný mechanismus výplaty kupní ceny při koupi či prodeji nemovitosti.
 • Právo Evropské unie a mezinárodní právo
  • ochrana osobních údajů a implementace GDPR
  • soutěžní právo
  • distribuční právo
  • mezistátní sporná agenda
 • Správní právo
  • správní řízení
  • přestupkové řízení
  • zastupování ve vyvlastňovací řízení
  • stavební právo

Naše právní služby poskytujeme v češtině, angličtině, francouzštině a němčině.