Právo nemovitostí a bytové právo

Zpět

Koupě či výstavba jakékoliv nemovitosti ať už k trvalému rodinnému bydlení, rekreaci nebo za účelem podnikání je vždy pro budoucího vlastníka závazek zpravidla dlouhodobého charakteru. Taková situace s sebou nese nemálo právních otázek, na které je vhodné se připravit. Rozumným a včasným přístupem může budoucí vlastník vždy předejít nemalým finančním ztrátám či značným časovým průtahům.
 
Také pouhé stavební úpravy a rekonstrukce již stávající nemovitosti mohou pro vlastníka skýtat právní úskalí zejména související se získáním příslušného povolení od dotčených orgánů nebo třeba možné problémy vyplývající ze smluv o dílo s dodavateli stavebních prací.
 
Mezi typické právní případy, se kterými se zcela pravidelně v naší advokátní kanceláři setkáváme patří: