Koordinace smluvních vztahů

Např.  Kupující hradí kupní cenu nemovitosti z části z vlastních zdrojů a z části z financí poskytnutých úvěrující bankou. Na nemovitosti stále vázne zástavní právo pro zajištění závazku prodávajícího. Při absenci koordinace všech smluv s koupí provázaných (kupní smlouva, smlouvy o úschově, smlouva o úvěru, zástavní smlouva aj.) může dojít k paralýze toku finančních prostředků a prodloužení řešení celého převodu. Supervize nad návazností smluvních vztahů a ochrana pro klienta je právní službou, která ušetří klientovi vždy minimálně drahocenný čas, a ne zřídka i náklady za nutné změny smluvních vztahů. Součástí je též pohlídání obsahu smluv samotných s ohledem na smluvní postavení klienta v dotčené věci.