Koupě nemovitosti s právním problémem

Např. Nemovitost není zkolaudována pro účel, který je kupujícím požadován či k ní nejsou doložena potřebná stavební povolení pro její původní výstavbu. Rizikem je rozhodnutí příslušného orgánu o zákazu užívání či dokonce o povinnosti stavbu odstranit. Situaci je možné včasně řešit skrze právní zastoupení, kdy kontrola nezbytných podkladů k dotčené nemovitosti a vedení případných řízení o vydání příslušných povolení jsou právní služby, které mohou vlastníkovi ušetřit mnoho komplikací, jak časových, tak finančních.