Správně právní a stavebně právní situace

Např. Stavitel má jasnou představu o své nemovitosti, o jejím umístění, vzhledu rozloze atd. Problém však může nastat například při kolizi s územním plánem, či při absenci souhlasu dotčených úřadů se stavbou za podmínek stavitelem zamýšlených. V takové situaci je rizikem nejen velmi značná časová náročnost řešení věci ale též nemožnosti výstavby samotné nebo nemožnosti užívání nemovitosti k účelu jaký stavitel zamýšlel s čímž můžou souviset nemalé finanční náklady. Takové situaci lze předejít včasnou konzultací o záměru stavby s právně erudovanou osobou, která provede kontrolou územně plánovací dokumentace a zajištění včasně všech potřebných stanovisek dotčených orgánů již při plánování stavby.