Problémy se stavbou nebo rekonstrukcí

Např. Zhotovitelé odvedli při stavbě domu práci v neadekvátní kvalitě, v neodpovídajícím provedení. Rizikem jsou náklady za opravu a znehodnocení nemovitost. Situaci je vhodné řešit již při uzavírání smlouvy o dílo či dodávky jakýchkoli stavebních prací a služeb. Včasným řešením předejde vlastník obtížím při vymáhání případné škody a sankcí za porušení smluvní odpovědnosti zhotovitele stavby.  V případě, že je již problém na světě, je vhodné požádat o právní zastoupen při hájení práv vlastníka nemovití, aby došlo správně k v časnému a řádnému uplatnění všech nároků.