Problémy spojené s vlastníky okolních nemovitostí, SVJ a družstvy

Např.  Vlastník nemovitosti bytové jednotky musí v zásadě při jakémkoliv zásahu do společných částí nemovitosti disponovat souhlasem příslušné kvóty členů SVJ. Při vlastnictví rodinného domu se můžeme naopak setkat s nevolí vlastníků sousedních pozemků při plánovaných či prováděných stavebních úpravách či stavbě samotné. Problém může být i jen plot či strom na hranicích pozemků. I takovéto záležitost umějí značně znepříjemnit život a ve finále mimo časové prodloužení věci samé můžou vlastníka též stát nemalé finanční náklady. Řešením je právní poradenství, které v počátku sporu či stavebního řízení podchytí a udrží práva klienta a věc povede ke zdárnému konci bez zbytečného prodlužování.